Política de Privadesa
EGARA ASSESSORS, d’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web www.egara-asesores.com (d’ara endavant, la Pàgina) la Política de Privadesa i Protecció de Dades que aplicarà al tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir a la seva web.
EGARA ASSESSORS posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només es podran obtenir per al tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat o quan ho sol·liciti el titular a l’exercici del seu dret de cancel·lació.
EGARA ASSESSORS manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades.
Les dades personals facilitades seran tractades per la Companyia i s’utilitzaran d’acord amb la informació següent.
Quines dades de caràcter personal recaptem i per què les utilitzem?
Dades recollides de manera indirecta mitjançant l’ús de cookies: per a estadístiques, per analitzar l’ús que es fa de la nostra pàgina i facilitar serveis de valor afegit com el mapa d’ubicació de les nostres oficines.
A la taula que us mostrem a continuació trobareu informació més detallada sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, incloent-hi els següents epígrafs:
Finalitats principals: S’identifica amb quina finalitat necessitem recollir les vostres dades, és a dir, perquè tractem la vostra informació.
Legitimació: Es detalla el motiu que ens habilita per poder tractar les vostres dades.
Terminis de conservació: S’identifica el termini concret de conservació o els criteris que determinen aquest període.
Destinataris: Identifiquem, si escau, amb qui compartirem les vostres dades de forma legítima.
Drets dels interessats: Us informem sobre els drets que us assisteixen com a interessats en el tractament de les vostres dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
(En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades)
Responsable del tractament EGARA ASSESSORS
Email: [email protected]
Finalitats Contacte: atendre la sol·licitud dinformació demandada.
Cookies: proporcionar estadístiques associades a l’ús de la pàgina, ubicació de les nostres oficines.
Legitimació i conservació La base per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l’usuari en marcar la/les casella/es d’acceptació.
Els camps del formulari de contacte marcats amb un asterisc (*) tenen la consideració de camps necessaris per gestionar-ne l’objecte. Si no els faciliteu, no serà possible atendre la vostra sol·licitud.
Consulteu la nostra política de cookies per obtenir informació sobre les cookies necessàries per al funcionament de la web.
Les dades de contacte es conservaran durant el temps necessari per atendre’n la consulta i no se’n sol·liciti la supressió.
Consulteu la nostra Política de Cookies per identificar la vigència de cada galeta.
Destinataris de cessions i transferències internacionals No s’han previst cessions de les vostres dades a tercers.
Responsables de serveis d’analítica web: la interacció amb els usuaris per utilitzar aquests serveis pot implicar la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic en relació amb la pàgina. Més informació a Política de Cookies.
Drets dels interessats Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-vos per escrit o per correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.
Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.
Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es).

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la companyia.
Companyia adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquestes i per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i els riscos a què estan exposats.
La Pàgina disposa del Certificat SSL (Secure Socket Layer), amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre el vostre navegador i la nostra Pàgina.
El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu de lusuari i el de la Pàgina. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:
Que lusuari està comunicant les seves dades al centre servidor de la Pàgina i no a qualsevol altre.
Que entre l’usuari i la pàgina les dades es transmet